نرم افزار طراحی شبکه های مخابراتی نوری

مجری طرح : دکتر لطف الله بیگی

معرفی طرح

در مسیر طراحی شبکه، استفاده از نرم‌افزار طراحی، به دلیل انعطاف‌پذیری و دقت بالاتر، امری اجتناب‌ناپذیر است. ورودی های نرم ­افزار، شامل اطلاعاتی است که غالباً توسط مشتری ارائه می‌گردد. این اطلاعات، شامل توپولوژی، ماتریس ترافیک و اطلاعات فیبر، اعم از فاصله، نوع و میزان اتلاف می‌باشد. البته در بعضی موارد، در مسیر اجرای پروژه و با انجام بازدید ایستگاه توسط کارشناسان اجرایی یک شرکت، اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت شبکه به دست می‌آید که می‌تواند برای طراحی عملی‌تر و بهینة شبکه مورداستفاده واقع شود. در این طرح، پیاده‌سازی نرم‌افزار شامل واحدهای Backend و Frontend طراحی شبکه های مخابراتی نوری با استخراج خروجی‌های زیر صورت می‌گیرد:

مدلسازی غیرخطی کانال فیبرنوری برای سیگنالهای مخابراتی QAM

روالهای بهینه کردن توابع هزینه )حداقل هزینه، حداکثر کردن حداقل SNR با برآورده شدن ماتریس ترافیک (شامل  مسیریابی، تخصیص طول موج (فرکانس)، تخصیص توان کانال‌ها؛ توسعة بهینه کردن با افزودن جایگذاری بازتولید کننده های سیگنال براساس SNR ، تحقق مسیرهای حفاظت Protection و ؛Grooming

توسعة بهینه کردن با افزودن سطح مدولاسیون چند بعدی، کدینگ ) ( FEC و شکل دهی احتمالاتی به مجموعه پارامترهای قبلی؛

طراحی روالهای لایة کنترل برای سه سناریو ( i) شبکة نرم ا فزار محور SDN متمرکز   ( Centralized)

کنترل توزیع شده (Distributed) ASON/GMPLS ترکیبی متمرکز و توزیع شده.

مراحل انجام طرح

„ استخراج مدل غیرخطی کانال فیبرنوری برای سیگنا لهای مخابراتی QAM جهت استفاده در شبکة مخابراتی نوری „ شناسایی، دست هبندی وطراحی روالهای بهینه کردن توابع هزینه )حداقل هزینه، حداکثر کردن حداقلSNR با برآورد هشدن ماتریس ترافیک( شامل مسیریابی، تخصیص طول موج )فرکانس(، تخصیص توان کانالها „ شناسایی، دست هبندی، طراحی روا لهای بهین هکردن مرحلة 2 با افزودن جا یگذاری بازتولید کنند ههای سیگنال بر اساس SNR ، تحقق مسیرهای حفاظت Protection و Grooming

„ شناسایی، دسته بندی و طراحی روالهای بهینه کردن مرحلة 3 با افزودن سطح مدولاسیون چند بعدی، کدینگ ( و شکل دهی احتمالاتی به مجموعه پارامترهای مسأله „ طراحی روالهای لایة کنترل برای سه سناریو  شبکة نرم افزار محور SDN متمرکز Centralizedکنترل توزیع شده Distributed) ASON/GMPLSترکیبی متمرکز و توزیع شده.

خروجی‌های طرح

ابزار نرم‌افزاری منعطف طراحی شبکة پیاده‌سازی شده در محیط ابری که امکان پردازش‌های حجم بالای شبکه‌های بزرگ را فراهم می‌کند. شرکت‌های تولید کنندة تجهیزات انتقال نوری نیاز مبرمی به این نرم‌افزار تخصصی برای بهینه‌سازی راه‌حل‌های پیشنهادی بر اساس تجهیزاتشان دارند.

 
 
تاریخ به روزرسانی:
1401/03/25
تعداد بازدید:
12028
امتيازدهي
ميانگين امتيازها:3 تعداد كل امتيازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
كد امنيت